Ahhoy.me - Študentské projekty/Maturita - TestSLUŽBY: English Learning Centre Sliač

SliacDnes.sk

Stránka Sliacdnes.sk bola spustená 12. februára 2010 ako súkromný projekt niekoľkých ľudí so zámerom podporiť rozvoj mesta Sliač kvalitnou prezentáciou na Internete.

Obsah článkov, diskusií a ostatného obsahu  závisí od rozhodnutia autorov a vlastníkov stránky.


Kontakt:

Ahhoy
Na brázdach 16
962 31 Sliač

Tel: 0944 180 711

info@sliacdnes.sk