Ahhoy.me - Študentské projekty/Maturita - TestSLUŽBY: English Learning Centre Sliač

MESTO

Mesto Sliač, Letecká ulica 1, 962 31 Sliač

PLATNÉ VZN

VZORY TLAČÍV

SAMOSPRÁVA

Volebné obdobie 2014-2018

Primátor: Ing. Daniel Dunčko
Zástupca primátora: Ing. Róbert Urbanec
Prednosta: Ing. Jozef Žabka
Hlavný kontrolór: Ing. Miroslava Škorňová

Volebný obvod č. 1 (ČSA, Ľudovíta Štúra, Hájnická, Clementisova, Zvolenská, Kalinčiakova, Kollárova, Letecká, Krátka, SNP od or.č. 1-5, Júliusa Fučíka, kpt. Nálepku, Hronská, Mládežnícka, Trebuľa, Teheľňa, Sládkovičova)

Belička  Ján    Ing.
Koreň    Stanislav

Volebný obvod č. 2 (Rybárska,, SNP, od or.č.6, Na Dolinke, Pionierska, Š. Záhorského, Továrenská, Mlynská, MDŽ, 1.mája, Janka Kráľa, Brezová, Lipová, Topoľová, Za školou)

Bakša  Jozef  Bc.Mgr.
Hancko   Dušan  Ing.
Mikušová Beata
Urbanec  Robert  Ing.

Volebný obvod č. 3 (Kúpeľná, Družstevná, Jarná, Partizánska, Horská, Hviezdoslavova, Ležiak, Mirka Nešpora, Poľovnícka, Kukučínova, Tajovského, Na Slatinkách, Letná, Nová, Nový Partizán, Starý Partizán)

Moravčik  Marek
Palečka Cyril Mgr. Ing.

Volebný obvod č. 4 (Železničná, Na Brázdach, Gorkého, J. Cikkera, B. Nemcovej, Pod Kozákom)

Gabaš Michal    Ing.
Karniš Róbert

Volebný obvod č. 5 (Samporská)

Škamla Tomáš

 

Volebné obdobie 2010-2014

Primátor: Ing. Daniel Dunčko
Zástupca primátora: Mgr. Ľuboslava Bieliková
Prednosta: Ing. Eduard Wágner,Ing. Jozef Žabka
Hlavný kontrolór: Mária Klöslová, Ing. Miroslava Škorňová

Volebný obvod č. 1 (ČSA, Ľudovíta Štúra, Hájnická, Clementisova, Zvolenská, Kalinčiakova, Kollárova, Letecká, Krátka, SNP od or.č. 1-5, Júliusa Fučíka, kpt. Nálepku, Hronská, Mládežnícka, Trebuľa, Teheľňa, Sládkovičova)

Koreň    Stanislav
Šimončík Emil RsDr

Volebný obvod č. 2 (Rybárska,, SNP, od or.č.6, Na Dolinke, Pionierska, Š. Záhorského, Továrenská, Mlynská, MDŽ, 1.mája, Janka Kráľa, Brezová, Lipová, Topoľová, Za školou)

Dina Milan
Frick Anton Ing.
Urbanec Róbert Ing.

Volebný obvod č. 3 (Kúpeľná, Družstevná, Jarná, Partizánska, Horská, Hviezdoslavova, Ležiak, Mirka Nešpora, Poľovnícka, Kukučínova, Tajovského, Na Slatinkách, Letná, Nová, Nový Partizán, Starý Partizán)

Palečka Cyril Mgr. Ing.
Šupová Zuzana Mgr.

Volebný obvod č. 4 (Železničná, Na Brázdach, Gorkého, J. Cikkera, B. Nemcovej, Pod Kozákom)

Bieliková Ľuboslava Mgr.
Karniš Róbert
Vajdičková Renáta Mgr.

Volebný obvod č. 5 (Samporská)

Škamla Tomáš

 

Váš príspevok

Váš e mail nebude zobrazený..

(required)