Ahhoy.me - Študentské projekty/Maturita - TestSLUŽBY: English Learning Centre Sliač

Osobnosti mesta

OCENENÉ OSOBNOSTI MESTOM SLIAČ

V ROKU 2013

Cena Mesta Sliač

Igor Čekan (1942)

Verejné ocenenie mesta Sliač “Cena mesta Sliač” za  celoživotný aktívny záujem o veci verejné.

Dielo: Filmová kronika mesta Sliač, pozostávajúca zo 65 historických dokumentov.

Cena primátora Mesta Sliač

Jolana Stuhlová (1923)

Verejné ocenenie “Cena primátora” páni Jolane Stuhlovej, za prínos v oblasti fotografie.

V ROKU 2012

Cena Mesta Sliač

Milan Gajdoš (1933 – 2013)

Verejné ocenenie mesta Sliač “Cena mesta Sliač” za jeho celoživotnú prácu v šírení historického poznania regiónu a mesta Sliač.

Diela: 20 kníh, 57 štúdií v zborníkoch a knihách, 76 recenzií, 10 katalógov a skladačiek k výstavám, 7 metodických materiálov, 1950 príspevkov v rôznych periodikách.

Čestný občan Mesta Sliač

Michael Kocáb (1954 )

Verejné ocenenie “Čestný občan mesta Sliač” Michaelovi Kocábovi za prínos v oblasti kultúry, v oblasti ľudských práv a národnostných menšín a za výrazné osobné úsilie pri odchode sovietskych vojsk z územia bývalého Československa i z mesta Sliač.

Čestný občan Mesta Sliač

Prof. Dr. tech. Ing. JUDr. František Papánek (1912 – 1995)

Verejné ocenenie “Čestný občan mesta Sliač” pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Cena primátora Mesta Sliač

Peter Barcík (1966)

Verejné ocenenie “Cena primátora” pánovi Petrovi Barcíkovi, za vzornú reprezentáciu a organizáciu športu v meste Sliač. Majster sveta v orientačnom behu 45 ročných. Zakladateľ neziskovej organizácie Bežecký klub Sliač (v r.2005).