Ahhoy.me - Študentské projekty/Maturita - TestSLUŽBY: English Learning Centre Sliač

KNIŽNICA

Mestská knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia  ustanovizeň, ktorá poskytuje knižnično – informačné služby všetkým obyvateľom mesta, ako aj kúpeľným hosťom z miestnych kúpeľov. Takisto organizuje kultúrno − vzdelávacie podujatia pre žiakov školy a verejnosť.

Knižničný fond obsahuje viac ako  14 529 kníh a 16 titulov periodík. Periodiká sú k dispozícii denne v priestoroch knižnice k prezenčnej výpožičke.

Knižnica poskytuje aj bezplatné internetové služby pre svojich členov.

Mestská knižnica Sliač

Kúpeľná 11

962 31 Sliač
 
OTVÁRACIA DOBA

JEDNA KNIHA ROČNE

KNIŽNÉ NOVINKY:

2014

Január
Február
Marec 1, Marec 2
Máj 2014
Jún 2014

——————————————————————————————————–

09 – 2013 ,08 – 2013 ,06 – 2013,05 – 2013 , 04- 2013, 03-2013, 02-2013, 01-2013, 12-2012, 10-2013, 11-2013.

 

Váš príspevok

Váš e mail nebude zobrazený..

(required)