Ahhoy.me - Študentské projekty/Maturita - TestSLUŽBY: English Learning Centre Sliač

* Vlastivedná sieň

Nájdite seba, priateľov alebo rodinných príslušníkov na starých fotografiách, prelistujte si historické mestské, školské a pionierske kroniky, či albumy.

Objavte zmeny tváre kúpeľného mestečka Sliač, jeho bohatú a slávnu minulosť,  či perspektívnu budúcnosť.

Hľadáte informácie o meste Sliač ? Navštívte nás. Vstup voľný.

Historická prezentácia: Mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač:

- historické fotografie, tematické fotoalbumy,

- mestské, školské a pionierske kroniky,

- dobové (ľudové, vojenské, …) artefakty,

- publikácie, monografie,

- študijné materiály,

- organizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač:

budova ZŠ A. Sládkoviča Sliač

Pionierska 9
962 31 Sliač
I. poschodie vpravo
Streda             15:00 – 18:00

E- mail: vlastivedna.sien@gmail.com

Tel.: 0903 521 999