Ahhoy.me - Študentské projekty/Maturita - TestSLUŽBY: English Learning Centre Sliač

* Mestská Polícia

Serž. Jaroslav Prošek
e-mail: prosek@sliac.sk

Úradné hodiny :

Po: 8,00 – 10,00 hod.
St: 14,00 – 16,00 hod.

Adresa:
Letecká ul. č.1, 962 31 Sliač
Kontakt : tel. 045 /5442 962
mob. 0911 261 352
e-mail: policia@sliac.sk