10. zasadnutie MsZ

11.12.2019

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sliači

Váš príspevok

Váš e mail nebude zobrazený..

(required)