Oslobodenie Hájnik a Rybár

25.2.2010 robs

Dňa 19. marca 2010 uplynie 65 rokov odvtedy, čo víťazná Červená armáda za pomoci jednotiek Rumunskej armády oslobodila bývalé obce Hájniky a Rybáre, ako aj kúpele Sliač od nemeckých fašistov.

Už predpoludním 14. marca 1945 jednotky plk. CalajaObušenka, spolu s jednotkami mjr. MaximovaTokareva oslobodili Zvolen. Potom nastal urputný boj o okolité dediny okresného mesta smerom na sever a na západ. Tento zápas trval päť dní. 

19. marca 1945 o piatej hodine nastal medzi Hájnikmi a Rybármi silný otras. To Nemcami podmínovaný most, spájajúci tieto dve obce, vyletel do vzduchu. Nemecké vojsko, utekajúc pred oslobodzovacími vojskami, sa plazilo cez dvory a záhrady smerom na Veľkú Lúku, kde sa presunulo ťažisko bojov.

V ten istý deň sa objavili prví sovietski vojaci na pravom brehu Hrona, ktorí obsadzovali Hájniky a prví rumunskí vojaci od  Borovej hory, ktorí postupne obsadili Rybáre a sliačske kúpele. 23. marca k nám prichádza mjr. Jerzenevič so svojimi automatčíkmi. Obyvateľstvo Hájnik a Rybár ho vrele víta. 26. marca bola oslobodená i Banská Bystrica.

 

Váš príspevok

Váš e mail nebude zobrazený..

(required)