Najvyhľadávanejšie kúpele Uhorska

1.3.2018

Čítajte viac na myzvolen.sme.sk.

Sliačske divadielko

7.10.2012 robs

Sliačska komunita získala v posledných mesiacoch originálne kresby zo svojej histórie a súčasnosti. Tie ožili v pohyblivé kulisy a hravým vekuprimeraným spôsobom predstavujú nielen deťom, ale i dospelým pestré zaujímavosti Sliača.

Stacionárne budovy, zaujímavé pamiatky, dávno nežijúce osobnosti či prírodné zaujímavosti sa prebúdzajú v rukách najmenších, ktorí majú možnosť detskými očami intuitívne spoznať ich osobnú ako aj spoločenskú hodnotu. Divadielko – v podobe mapy a pohyblivých kulís či figúrok je sprevádzané pesničkami, povesťami a legendami, tancom ako aj kresbami a vymaľovávaním. Jedinečné kresby reprezentujú „14 divov Sliača”, ktoré stojí za to ochraňovať a ďalej rozvíjať.

Sliačske divadielko môžete nájsť v priestoroch Vlastivednej siene Štefana Hudáka v budove ZŠ Sliač každú stredu v čase od 15.00 do 18.00 hod. Netradičný projekt šírenia poznania s dôrazom na regionálnu výchovu a zmysluplné trávenie voľného času detského diváka podporila Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica, realizátorom je Vlastivedná sieň.

Mgr. Róbert Borbély, kronikár mesta Sliač

Olympiáda plná vedomostí

27.6.2012 robs

Už po siedmy raz sa vo Vlastivednej sieni Štefana Hudáka Sliač uskutočnila v rámci DNÍ MESTA vlastivedná olympiáda – DETVAN 2012 pre žiakov druhého stupňa ZŠ A. Sládkoviča Sliač. Podujatia sa zúčastnili dve súťažné triedy – 8. A a 8. B, ktoré úspešne v tímoch riešili otázky súťažno-náučného kvízu z histórie a súčasnosti mesta Sliač.

Žiaci sa tak vrátili do obdobia starobylých Hájnik a Rybár, rušného kúpeľného šumu, tlkotu rybárskeho vodného mlyna, prechádzok významných osobností národného a svetového významu či výstavby dôležitých historických a kultúrnych pamiatok. Nezabudlo sa pri tom ani na súčasnosť, na dnešný charakter mesta, jeho funkciu a postavenie, kultúru, ako aj na samosprávu.

Tradičné podujatie je skvelým príkladom prirodzenej výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti regionálnej výchovy, zdravého lokálpatriotizmu a vlastenectva – nielen v školskej, ale i mimoškolskej činnosti. Viac na: stránke Vlastivednej siene Štefana Hudáka Sliač na Facebooku.

Mgr. Róbert Borbély

kronikár mesta Sliač, organizátor súťaže


Deti a história mesta

16.10.2011 robs

Výchova k vlastenectvu a pestovaniu lásky k svojmu regiónu či obci sa dá robiť aj inak – ako len prijímaním povinných zákonov alebo symbolickými nariadeniami. O tom, že to ide celkom nenásilne a spontánne, sa v praxi presvedčilo 16 detí predškolského veku z Materskej školy na Ulici J. Cikkera. Tie v utorok 11. októbra navštívili priestory Vlastivednej siene Štefana Hudáka Sliač.

S kronikárom mesta Mgr. Borbélym sa škôlkari vybrali „Po stopách Sliača“ historickou expozíciou vlastivednej siene. Postupne a veku primeraným spôsobom sa oboznamovali so životom svojich predkov, s históriou mesta,  významnými kultúrnymi pamiatkami a osobnosťami Sliača.

V tvorivom kútiku regionálnej výchovy deti hľadali a skladali symboly sliačskej histórie, vyskúšali si prácu s ľudovými predmetmi každodenného použitia „starých Sliačanov“ či obdivovali vojnové artefakty. Spoločné stretnutie je už tradičným podujatím s cieľom prirodzeného vštepovania pocitu vlastenectva a národnej hrdosti už od útleho detského veku.

Nová výstavná sezóna

Mestské kultúrne stredisko Sliač

pozýva verejnosť do Vlastivednej siene Štefana Hudáka Sliač

na novú výstavnú sezónu 2011/12 výstavnej expozície

Mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač” 

každú STREDU v čase od 15.00 do 18.00 hod.

v budove ZŠ A. Sládkoviča v Sliači

 

Je pre Vás pripravené:

-          vstupné a lektor zdarma (dobrovoľné),

-          vstup aj mimo otváracej doby, kedykoľvek podľa dohody,

-          viac ako 1000 zaujímavých fotografií z histórie a súčasnosti mesta,

-          časť nosnej plochy havarovaného sovietskeho lietadla a iné artefakty z obdobia SNP,

-          ľudový kroj a predmety každodenného použitia z Hájnik a Rybár,

-          historické mestské, školské a pionierske kroniky,

-          publikácie, prospekty a mapy o meste,

-          premietanie historických filmov o Sliači a okolí (audio a video archív),

-          študovňa a regionálna knižnica,

-          tvorivé dielne a kútik regionálnej výchovy pre deti.

Viete, že ?

-          Na Sliači boli nájdené archeologické nálezy z čias Veľkej Moravy?

-          Prvá písomná zmienka o sliačskych minerálnych prameňoch siaha až do roku 1244?

-          Vo zvonici v Kostole sv. Mikuláša sa nachádza jeden z najstarších a najväčších zvonov na Slovensku?

Sliač patrí k najmenším a najmladším mestám na Slovensku, no

 jeho bohatá a slávna história však ďaleko prekračuje túto skutočnosť.

Chcete vedieť viac? Navštívte nás!

Bližšie informácie: 0903 521 999 alebo vlastivedna.sien@gmail.com

„Slávny generál“

14. 3. 2011 robs

Murovaná zvonica pred Kostolom sv. Mikuláša pochádza zo 17. stor., sú v nej umiestnené  tri  zvony. Jeden z najstarších a najväčších zvonov na Slovensku – Mikuláš, bol zhotovený v r. 1512 a váži až 5,1 tony. Vďaka svojej váhe sa nestal korisťou Turkov, ani rekvirantov v I. svetovej vojne a verne slúži dodnes. 

Štefan Krčméry napísal na počesť tohto zvona i báseň „Pieseň o kňazovi Christoforovi a o hájnickom zvone“.

Sládkovič a sliačska majolika

28. 2. 2011 robs

Niekdajšia bezeghovská kúria sa nachádza tesne vedľa Hrona na južnom konci bývalých Rybár (dnes ul. Továrenská). Najstaršia zmienka o nej pochádza z roku 1701. Tu býval a pôsobil Andrej Sládkovič v r. 1844 – 1847 ako vychovávateľ dcér sudcu Petra Bezegha. Jadro objektu si až dodnes zachovalo svoju pôvodnú podobu. V izbách sú bohaté klenby, príznačné pre zemianske obydlia.

Zeman Peter Bezegh v nej zriadil v polovici minulého storočia menšiu továreň na hlinené nádoby a majoliku. Táto bola neskoršie prebudovaná na kachliareň. Jej nový majiteľ Armín Telek z Banskej Bystrice tu zamestnával na začiatku minulého storočia 300 robotníkov. V 14 peciach sa vypaľovali kachlice vo dne v noci. Kachle, vyrobené v tejto továrni, vyvážali do všetkých kútov Rakúsko-Uhorska. Po jeho smrti r. 1913 si jeho zať František Fenyö podnik nevedel udržať, čoraz viac sa zadlžoval, až nakoniec skrachoval. Neskôr tu sídlil textilný závod OTEX, odevy Žilina, a dnes slúži pre podnikateľské účely.

Dlhoročný sliačsky “strašiak”

7. 2. 2011 robs

Grand hotel Škubňa (neskôr Hotel Hron), dvojposchodová budova z roku 1928, pôvodne drevená, stavaná v ladnom švajčiarskom slohu sa nachádza neďaleko železničnej stanice v centre mesta. Postaviť ju dal hoteliér Škubňa zo Zvolena. Od začiatku v ňom bolo okolo 60 izieb. Pri hoteli boli kedysi až dve reštaurácie, jedna z nich ľudová. Bol tu tiež bar. Hotel mal aj vlastnú hudbu, ktorá hrávala počas obeda, popoludní a večer. Mal i svoj vlastný autobus, ktorý denne odvážal hostí do kúpeľov a k pitným prameňom.

V roku 1945 bol hotel poštátnený a podobne ako penzionát Jandová (Avion) pričlenený k Československým štátnym kúpeľom Sliač. Od roku 1962 ho obhospodaroval Národný podnik Reštaurácie a jedálne, a to pod názvom Hotel Hron. Neskôr bol prinavrátený pôvodnému majiteľovi, následne predaný bratislavskej spoločnosti REFIN. V súčasnosti však chátra bez využitia a  je už len  ”centrom”  stretávania sa rôznych asociálnych skupín obyvateľov.

Otto Smik opäť na Sliači !

6.12. 2010 robs

V piatok 26. novembra 2010 bola v priestoroch Veliteľstva Zmiešaného krídla v Sliači slávnostne odhalená busta významnému slovenskému pilotovi. Ide o generálmajora Otta Smika − československého pilota v službách britského kráľovského letectva v 2. svetovej vojne, po ktorom je už niekoľko rokov pomenovaná aj letecká základňa v Sliači.

Bustu odhalili pri príležitosti 66. výročia úmrtia letca pod záštitou veliteľa vzdušných síl generálmajora Martina Babiaka. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili štátny tajomník MO SR Róbert Ondrejcsák a veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska jeho excelencia Michael Roberts.

Otto Smik bol niekoľkonásobným nositeľom Československého vojnového kríža a britského Záslužného leteckého kríža. Istú dobu žil aj na Sliači, keď sa sem v roku 1934 presťahovali jeho rodičia. V tej dobe býval u Ferienčíkovcov v niekdajšom „psom“ kaštieli na ulici Sládkovičovej. Tragicky zahynul v boji dňa 28. novembra 1944 pri útoku na železničnú stanicu Zwolle na území Holandska.

15. výročie čestného pomenovania

20.10. 2010 robs

20. október 1995 je pamätným dňom pre žiakov a učiteľov Základnej školy v Sliači. V tento deň, ešte v kinosále Hviezda kúpeľov Sliač, prevzal vtedajší riaditeľ školy Mgr. František Adámek z rúk zástupcu Ministerstva školstva SR listinu, v ktorej ministerstvo prepožičiava škole čestný názov: ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANDREJA SLÁDKOVIČA V SLIAČI.

Škola nesie pomenovanie po významnom slovenskom básnikovi, ktorý počas svojho takmer trojročného pobytu v Rybároch vytvoril vrcholné diela nielen svojej, ale i slovenskej poézie. Tu napísal veľbáseň Marína, lyricko-epickú báseň Detvan a ďalšie známe i menej známe diela, ako sú: Nehaňte ľud môj, Prosba, Dcérka a mať, Kĺzačka a ďalšie.

Na znak vďaky venoval Sliač Sládkovičovi nemalú pozornosť. Pripomína nám ho: bronzová socha Maríny pred LD Palace, bronzová busta pred budovou ZŠ, pamätná tabuľa na bývalej bezeghovskej kúrii v Rybároch a pamätná tabuľa s reliéfom na bezeghovskom kaštieli v Hájnikoch.

Slávnostné odhalenie busty A. Sládkoviča pred budovou ZŠ sa konalo už pri 150. výročí jeho narodenín, dňa 4. apríla 1970. Bustu zhotovil akademický sochár Karol Dúbravský z Banskej Bystrice.