Známa slovenská herečka na Sliači

20.6.2017

Mária Kráľovičová ukončila sériu osláv svojho jubilea v sobotu na Sliači. Zároveň v rámci kultúrneho leta otvorila Park velikánov, v ktorom osadili lavičku s jej menom.  Čítajte viac tu.

 

FRAGILE V SLIAČI

3.6.2015

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Sliač Vás pozýva 25. 6. 2015 na koncert skupiny FRAGILE .

Viac informácií na plagáte tu.

Sliačske divadielko

7.10.2012 robs

Sliačska komunita získala v posledných mesiacoch originálne kresby zo svojej histórie a súčasnosti. Tie ožili v pohyblivé kulisy a hravým vekuprimeraným spôsobom predstavujú nielen deťom, ale i dospelým pestré zaujímavosti Sliača.

Stacionárne budovy, zaujímavé pamiatky, dávno nežijúce osobnosti či prírodné zaujímavosti sa prebúdzajú v rukách najmenších, ktorí majú možnosť detskými očami intuitívne spoznať ich osobnú ako aj spoločenskú hodnotu. Divadielko – v podobe mapy a pohyblivých kulís či figúrok je sprevádzané pesničkami, povesťami a legendami, tancom ako aj kresbami a vymaľovávaním. Jedinečné kresby reprezentujú „14 divov Sliača”, ktoré stojí za to ochraňovať a ďalej rozvíjať.

Sliačske divadielko môžete nájsť v priestoroch Vlastivednej siene Štefana Hudáka v budove ZŠ Sliač každú stredu v čase od 15.00 do 18.00 hod. Netradičný projekt šírenia poznania s dôrazom na regionálnu výchovu a zmysluplné trávenie voľného času detského diváka podporila Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica, realizátorom je Vlastivedná sieň.

Mgr. Róbert Borbély, kronikár mesta Sliač

Dodatočné prijímačky do ZUŠ Sliač

4.9.2012

Poďme spolu lietať – pozri, Sliač už letí…

1.7.2012 robs

Človek oddávna obdivoval let vtákov a túžil lietať ako ony. Objav lietajúcich strojov tak patril medzi najvzrušujúce vynálezy ľudstva. Dnes už nás lietadlá neprekvapia. Ale poznáme ich naozaj? Ako vlastne letia, prečo nespadnú?

K poznaniu a popularizácii letectva, leteckej techniky a dopravy či kozmonautiky sa usilovala v posledných dňoch prispieť aj jedinečná populárno-náučná súťaž „Poďme spolu lietať – pozri, Sliač už letí…“. Podujatie organizovalo Letisko Sliač pre všetky deti a mládež Banskobystrického kraja v troch kategóriách – výtvarná súťaž pre najmenších, tvorba kresleného komiksu pre žiakov ZŠ a súťažno-náučný kvíz pre študentov SŠ z histórie, súčasnosti a perspektív letectva.

V hlavnej kategórii, ktorá sa uskutočnila 25. júna 2012 v priestoroch sliačskeho letiska, sa zišli 4 družstvá – víťazné tímy zo školských a okresných kôl. Súťažiaci riešili otázky z tematiky rôznych typov civilných a vojenských lietadiel, významných osobností letectva a kozmonautiky, najväčších leteckých katastrof, histórie a súčasnosti Letiska Sliač či budúcnosti lietania vo svete. Prvé miesto obsadili študenti zo SPŠ J. Murgaša z B. Bystrice, druhé miesto Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene a na treťom mieste skončili študentky zo SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa.

Najkrajšiu víziu lietania svojou výtvarnou prácou predstavila D. Molnárová zo ZŠ Brezno, komiksový príbeh prvého letu najlepšie zachytila R. Dudová zo ZUŠ Žarnovica. Z domáceho prostredia sa na druhom mieste umiestnil D. Jarota zo ZUŠ Sliač.

Ocenení víťazi dostali darčekové predmety, lístky na tohtoročné letecké dni a absolvovali výnimočnú prehliadku civilnej časti letiska. Záujem zo strany škôl a žiakov je dôkazom atraktívnosti fenoménu letectva, a tak i táto regionálna súťaž úspešne prispela k jeho lepšiemu poznaniu.

Mgr. Róbert Borbély

koordinátor súťaže

Olympiáda plná vedomostí

27.6.2012 robs

Už po siedmy raz sa vo Vlastivednej sieni Štefana Hudáka Sliač uskutočnila v rámci DNÍ MESTA vlastivedná olympiáda – DETVAN 2012 pre žiakov druhého stupňa ZŠ A. Sládkoviča Sliač. Podujatia sa zúčastnili dve súťažné triedy – 8. A a 8. B, ktoré úspešne v tímoch riešili otázky súťažno-náučného kvízu z histórie a súčasnosti mesta Sliač.

Žiaci sa tak vrátili do obdobia starobylých Hájnik a Rybár, rušného kúpeľného šumu, tlkotu rybárskeho vodného mlyna, prechádzok významných osobností národného a svetového významu či výstavby dôležitých historických a kultúrnych pamiatok. Nezabudlo sa pri tom ani na súčasnosť, na dnešný charakter mesta, jeho funkciu a postavenie, kultúru, ako aj na samosprávu.

Tradičné podujatie je skvelým príkladom prirodzenej výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti regionálnej výchovy, zdravého lokálpatriotizmu a vlastenectva – nielen v školskej, ale i mimoškolskej činnosti. Viac na: stránke Vlastivednej siene Štefana Hudáka Sliač na Facebooku.

Mgr. Róbert Borbély

kronikár mesta Sliač, organizátor súťaže


Prijímacie skúšky do ZUŠ

30.5.2012